Algemene voorwaarden

Ticketverkoop
(versie 30-07-2015) 


1. Alle door Kulturhus Holten, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Kulturhus Holten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Kulturhus Holten en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

2. Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de klant te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van Kulturhus Holten te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte van) het Kulturhus Holten, ook indien de klant (de betreffende ruimte van) het Kulturhus Holten heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.

3. De klant is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de klant het toegangsbewijs van een derde anders dan Kulturhus Holten heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan Kulturhus Holten om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt.

4. Indien de klant om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild of geretourneerd. In alle gevallen vindt geen restitutie van de toegangsprijs plaats. 


5. Indien een evenement wordt verplaatst of geannuleerd, blijft de waarde van het toegangsbewijs in het systeem gereserveerd en kan de klant een alternatief evenement uitkiezen of het tegoed retour ontvangen. Indien de klant ervoor kiest om het tegoed retour te ontvangen zal dit binnen 14 dagen nadat de klant dit aan Kulturhus Holten kenbaar heeft gemaakt geschieden. Transactiekosten worden in geen geval gerestitueerd.