Algemene voorwaarden

Ticketverkoop
(versie 30-07-2015) 

1. Alle door Kulturhus Holten, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Kulturhus Holten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Kulturhus Holten en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

2. Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de klant te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van Kulturhus Holten te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte van) het Kulturhus Holten, ook indien de klant (de betreffende ruimte van) het Kulturhus Holten heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.

3. De klant is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de klant het toegangsbewijs van een derde anders dan Kulturhus Holten heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan Kulturhus Holten om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt.

4. Indien de klant om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild of geretourneerd. In alle gevallen vindt geen restitutie van de toegangsprijs plaats. 


5. Indien een evenement wordt verplaatst of geannuleerd, blijft de waarde van het toegangsbewijs in het systeem gereserveerd en kan de klant een alternatief evenement uitkiezen of het tegoed retour ontvangen. Indien de klant ervoor kiest om het tegoed retour te ontvangen zal dit binnen 14 dagen nadat de klant dit aan Kulturhus Holten kenbaar heeft gemaakt geschieden. Transactiekosten worden in geen geval gerestitueerd.

Voorwaarden met betrekking tot het huren van (vergader)zalen en gebruik maken van flexwerkplekken bij Meet in Kulturhus Holten

We proberen het boeken van een ruimte zo makkelijk en flexibel mogelijk voor je te maken. Maar het is wel handig als je het onderstaande alvast weet.

Voor het gebruik van een gratis flexwerkplekken is het van belang dat je van te voren via onze website een plekje reserveert. Dan weet je ook direct of er plaats is. Dit kan bij wijze van spreke nog een minuut van te voren via je mobiele telefoon.

Voor vrijwilligersorganisaties hanteren wij gunstige tarieven. Informeer bij ons of je voldoet aan de criteria voordat je een reservering plaatst!Voor standaard reserveringen die online gemaakt zijn (waar dus nog geen tijd van medewekers van het Kulturhus Holten aan is besteed) en waarvoor het Kulturhus Holten geen speciale inkoop van bijvoorbeeld horecaproducten of inhuur van materialen of personeel heeft hoeven te doen, geldt dat wijzigingen of annuleringen tot 24 uur voor aanvang van de reservering kosteloos kunnen worden gedaan. Dit kan alleen kosteloos indien deze annulering via de online portal wordt gedaan.

Voor alle overige annuleringen geldt de volgende regeling:

  • Annulering meer dan 6 maand van te voren: geen annuleringskosten.
  • Annulering 6 tot 3 maanden van te voren: 10% van de reserveringswaarde dient betaald te worden.
  • Annulering 3 tot 2 maanden van te voren: 15% van de reserveringswaarde dient betaald te worden.
  • Annulering 2 tot 1 maand van te voren: 35% van de reserveringswaarde dient betaald te worden.
  • Annulering 1 maand tot 14 dagen van te voren: 60% van de reserveringswaarde dient betaald te worden.
  • Annulering 14 tot 7 dagen van te voren: 85% van de reserveringswaarde dient betaald te worden.
  • Annulering 7 dagen of minder van te voren: 100% van de reserveringswaarde dient betaald te worden.
Het gebruik van onze voorzieningen buiten de reguliere openingstijden van het Kulturhus (werkdagen van 8.30 tot 23.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur) is bijna altijd mogelijk. Neem daarvoor even contact op met ons. Wel zullen we dan uren van de concierge in rekening moeten brengen.

We bieden de service aan om tickets voor je evenement te verkopen via ons systeem. Dit is verplicht als je bij ons een evenement organiseert met publieke ticketverkoop. We informeren je graag over de mogelijkheden.

Het is niet toegestaan om eigen consumpties in het Kulturhus Holten te nuttigen zonder voorafgaande toestemming van een medewerker van de afdeling Meet in Kulturhus Holten.

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.