Organisaties in het Kulturhus

Gemeenteloket Burgerzaken en Zorg

Om het voorzieningenniveau in de kern Holten op peil te houden en om Holten leefbaar te houden is het Kulturhus in Holten belangrijk voor de gemeente.

Het levert voordelen op voor alle betrokken partijen: de cliënt, de dienstverleners en de gemeenschap. Voor de cliënt betekent het dat het behoud van de voorzieningen binnen de eigen kern langer gewaarborgd is.

Bovendien is het bezoeken van één locatie voor dienstverlening aantrekkelijk. Door het gevarieerde aanbod onder één dak vormt een dergelijke locatie ook een ontmoetingsplaats voor inwoners van de gemeente en andere bezoekers. In het Kulturhus Holten kunt u een bezoek brengen aan onze gemeente op het terrein van burgerzaken en zorg. Daarvoor hebben wij twee loketten ingericht. Voor andere vragen of onderwerpen kunt u terecht in het gemeentehuis in Rijssen aan het Schild 1. Bezoek ook onze website www.rijssen-holten.nl, daarop treft u actuele informatie van onze gemeente aan.

Loket Burgerzaken

Met uw aanvraag voor ondermeer een paspoort, rijbewijs, uitreksel, verklaring omtrent gedrag of afvalpas kunt u in het Kulturhus terecht.
Iedere donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur staan de medewerkers Burgerzaken voor u klaar. Het locket is alleen op afspraak geopend. Kijk voor meer informatie over het maken van een afspraak op www.rijssen-holten.nl/afspraak.

Terug naar overzicht

Openingstijden

Donderdag:
17.00 – 20.00 uur
Alleen op afspraak geopend. Kijk voor meer informatie over het maken van een afspraak op www.rijssen-holten.nl/afspraak


Adres

gemeente Rijssen-Holten
Postbus 244
7460 AE RIJSSEN

T. (0548) 854 854