Organisaties in het Kulturhus

GGD Jeugdgezondheidszorg

Wij zijn er voor u en uw kind

Heeft u een kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar? In deze eerste vier jaar bent u, samen met uw kind, een welkome gast van het consultatiebureau. GGD Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is van mening dat het bureau ook een ontmoetingsplek is waar ouders, en kinderen natuurlijk ook, kennis met elkaar kunnen maken en waar ouders ervaringen kunnen uitwisselen.

Hoe werkt de JGZ?

Ongeveer twee weken na de geboorte van uw kind, tot de leeftijd van 19 jaar, hebben wij, als JGZ, regelmatig contact met u en uw kind voor onderzoek van uw kind, vaccinaties en advies over opgroeien en opvoeden. Baby’s en peuters worden ontvangen op het consultatiebureau. Op het bureau wordt u op de afgesproken tijd ontvangen door de consultatiebureauassistente JGZ. Zij maakt u wegwijs. Verder meet en weegt zij uw kind en noteert zij de uitkomsten in een speciaal voor uw kind aangelegd digitaal dossier. De arts JGZ en de verpleegkundige JGZ hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het volgen van de ontwikkeling van uw kind, met daarbinnen hun eigen specifieke taak. Bij beiden kunt u terecht met al uw vragen over de verzorging, voeding, veiligheid, ontwikkeling, opvoeding en het gedrag van uw kind. De arts JGZ richt zich vooral op de medische kanten van de groei en ontwikkeling van uw kind. Hij of zij verricht bijvoorbeeld het lichamelijk onderzoek. Verder kunnen de arts JGZ en de verpleegkundige JGZ u tips, adviezen en achtergrondinformatie geven en houden zij hun bevindingen bij in het digitale dossier van uw kind. Als uw kind eenmaal naar school gaat zullen de onderzoeken plaatsvinden op school of een locatie van de GGD.


Contactmomenten

Vanaf de geboorte van uw kind zullen er contactmomenten aangeboden worden. Door middel van deze contactmomenten zijn wij in staat om samen met u de ontwikkeling van uw kind te volgen en u hierover te informeren en te adviseren. Tot de leeftijd van 4 jaar zult u het consultatiebureau bezoeken, daarna vinden de onderzoeken plaats in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen, wilt u een advies of meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg? Tijdens kantooruren kunt u bellen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Regio Twente: telnr: 0900 333 888 9 (lokaal tarief).

Uw consultatiebureauteam:
Jeannette Sanderman
Willemien Toenhake
Lucia Linthorst

Terug naar overzicht

Openingstijden

Elke dinsdagmiddag
van 13 tot 16 uur

Inloopspreekuur op dinsdagmiddag van
12.30 tot 13.00 uur

Adres

Tuinstraat 2
7451 EX Holten