Organisaties in het Kulturhus

Logopedie Holten

In 2002 is Jera van Essen afgestudeerd als logopedist en werkt sindsdien, met heel veel plezier, in haar eigen praktijk. In 2008 is zij gestart met haar praktijk in Holten.

Wat is logopedie?
Het doel van logopedie is het verbeteren of makkelijker maken van de communicatie. Een logopedist verleent hulp bij problemen op het gebied van adem, stem, spraak, taal, gehoor, eet- en drinkproblemen en afwijkende mondgewoonten. Wanneer er bij het proces van eten/ drinken of spreken iets mis gaat, kan de hulp van een logopedist worden ingeroepen.

U kunt bij Logopedie Holten terecht met een verwijzing voor logopedie maar u kunt ook direct contact opnemen. Na een intakegesprek volgt er, indien nodig, verder onderzoek. Dat kan een stem- of articulatieonderzoek zijn, testafname of een observatie. Indien nodig volgt logopedische behandeling. Logopedische behandeling kan al vanaf zeer jonge leeftijd.

U kunt bij Logopedie Holten terecht met o.a. de volgende problemen:

  • Afwijkende spraakontwikkeling, bijvoorbeeld moeite met de vorming van bepaalde klanken.
  • Afwijkende taalontwikkeling, zoals niet of nauwelijks spreken, spreken in korte zinnen of te weinig woorden kennen.
  • Problemen op het gebied van auditieve vaardigheden, bijvoorbeeld zwak auditief geheugen.
  • Afwijkende mondgewoonten, zoals duimzuigen en mond-ademen, slikproblemen.
  • Eet en drinkproblemen
  • Stotteren.
  • Broddelen.
  • Problemen met ademen, zoals hyperventileren.
  • Stemproblemen, zoals verkeerd stemgebruik of stemklachten door ziekte of operatie.
  • Spraak- en taalproblemen ten gevolge van hersenbeschadiging, bijvoorbeeld afasie.

Heeft u een vraag of twijfelt u of logopedische hulp u kan helpen? Neem gerust contact op.

Logopedie Holten is onderdeel van samenwerkingsverband LOGIS. Naast regelmatig overleg met collega’s is er ook een goede en nauwe samenwerking met andere disciplines.

Terug naar overzicht

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.00-17.30 uur *

* Behandeling alleen op afspraak, "Aan-huis" behandeling alleen met medische indicatie.


Adres

Smidsbelt 6
7451 BL Holten

T. (0548) 801 933
M. (06) 21 264 569

Het kan zijn dat ik u niet direct persoonlijk te woord kan staan. In dat geval vraag ik u, uw naam en telefoonnummer op mijn voicemail in te spreken, zodat ik vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op kan nemen.