Organisaties in het Kulturhus

Mindfit

Stichting Mindfit GGZ houdt wekelijks spreekuur in het Kulturhus in Holten. Mindfit is een dochterstichting van de Dimence Groep, een grote ggz-instelling in het oosten van het land. Mindfit biedt hulp in de generalistische basis ggz aan mensen met uiteenlopende psychische problemen zoals depressies, angststoornissen, ADHD, autismespectrumstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, relatie- en gezinsproblemen, arbeidsproblemen, pijnklachten, vermoeidheid en chronische psychiatrische problematiek.

Als je door de huisarts naar ons verwezen bent, wordt onze hulp – afgezien van het eigen risico – door de verzekering vergoed.Binnen twee dagen na aanmelding nemen we contact met je op en maken binnen twee weken een afspraak voor een kennismakingsgesprek en de start van een eventuele behandeling. Samen met de hulpverlener spreek je af wat de behandeling zal inhouden. Individuele gesprekken is het meest gangbaar. Maar groepsbehandeling en een behandeling via internet is ook mogelijk. Dit laatste is altijd in combinatie met gesprekken.Onze hulp is dus breed en snel en ook kort – zelden meer dan twaalf gesprekken. Als u problemen te ernstig zijn voor de generalistische basis ggz, zal je huisarts je doorverwijzen naar de specialistische ggz.

Terug naar overzicht

Openingstijden


Maandag van 9.00 tot 18.00 uur.
Op de overige dagen kun je terecht in het Medisch Centrum in Rijssen.

Adresgegevens


Tuinstraat 2
7451 EX Holten

T. 088 64 63 315