Voorwaarden

Alle genoemde prijzen voor de zaalhuur zijn per dagdeel, tenzij anders vermeld. Voor de losse prijzen van de audiovisuele middelen geldt de prijs per dag, tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn incl. BTW. Voor de muziekstudio’s geldt een minimale afname van 2 uur per sessie (afronding op hele uren naar boven).

Het is niet toegestaan eigen apparatuur te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de afdeling reserveringen.

Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen zonder voorafgaande toestemming van de afdeling reservering i.s.m. restaurant Tastoe. Als alternatief voor de drankarrangementen is er een automaat aanwezig op het eerste niveau, waar u voor ca.  1,- warme dranken kunt krijgen.

Ticketverkoop via ons systeem is verplicht bij publieke ticketverkoop t.b.v. een evenement in het Kulturhus. Meer informatie is verkrijgbaar bij de afdeling reserveringen.

Bij gebruik van onze voorzieningen buiten de openingstijden van het Kulturhus om (werkdagen van 9.00 tot 23.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur), worden de extra concierge-uren in rekening gebracht bij de betreffende huurder.

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. Voor annuleringen geldt de volgende regeling:
  • Annulering meer dan 6 maand van te voren: geen annuleringskosten.
  • Annulering 6 tot 3 maanden van te voren: 10% van de reserveringswaarde dient betaald te worden.
  • Annulering 3 tot 2 maanden van te voren: 15% van de reserveringswaarde dient betaald te worden.
  • Annulering 2 tot 1 maand van te voren: 35% van de reserveringswaarde dient betaald te worden.
  • Annulering 1 maand tot 14 dagen van te voren: 60% van de reserveringswaarde dient betaald te worden.
  • Annulering 14 tot 7 dagen van te voren: 85% van de reserveringswaarde dient betaald te worden.
  • Annulering 7 dagen of minder van te voren: 100% van de reserveringswaarde dient betaald te worden.